Toprak Ölçüm Raporu Nedir?

 

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” gereği zorunlu tutulmuştur. Aynı yönetmeliğin Ek-P bölümünde işyerlerinin topraklama tesisatının periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde 6 da işverenlerin “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre gerekli tedbirleri alması zorunluluğu vardır.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” Madde 2.3 gereğince aksi belirtilmediği sürece işyerlerine ait tesisatların periyodik kontrollerinin yılda bir yapılacağı bildirilmiştir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene,ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

* Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları  hariç) için : 2 yıl

* Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için :

* Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

* Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene,ölçme ve kontroller : 2 yıl

Sabit olmayan tesisler için :

* Sabit işletme elemanları için : 1 yıl

* Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki  topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Binalarda Doğalgaz Tesisatı Topraklaması Yapılması ve Ölçüm Hizmetleri

Bilindiği üzere Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Başkentgaz) ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi arasında eğitim, teknik hizmetler ve bilirkişilik konularında işbirliği yapmak üzere bir protokol imzalandı.

Bu kapsamda uygun standartlarda TOPRAKLAMA TESİSİ ve ÖLÇÜMÜ YETKİLİ mühendis tarafından EMO'ya rapor edilmemiş binalara BAŞKENTGAZ uygunluk raporu vermemektedir.

DOĞALGAZ tesisatınızın Topraklama Tesisi ve ölçümü YETKİLİ mühendis tarafından yapıldı ise DOĞALGAZ borunuzun üzerinde ölçümünve tesisisin YETKİLİ mühendis tarafından yapıldığını gösteren KAREKODLU bir etiket bırakacaktır.

Binanıza ait DOĞALGAZ TOPRAKLAMASI yapım ve ÖLÇÜMLEME hizmeti EMO tarafından verilen YETKİ ile TARAFIMIZDAN yapılmaktadır.

KVA Mühendislik’te; Elektrik Elektronik Mühendisi Kenan ERPİR (EMO No:33181) tarafından topraklama ölçümleri yapılıp, raporlar hazırlanmaktadır.

Teklif almak için lütfen irtibata geçiniz. Elk Müh Kenan ERPİR 05324534323 - kva@kva.com.tr

TOPRAKLAMA VE PARATONER ÖLÇÜMÜ İŞLERİNİZE TEKLİF İÇİN TIKLAYINIZ